Rolf-göran Bengtsson använder djupvågsmassage på sina hästar